Kwaliteitsverklaringen

Privacy en Disclaimer

Privacy en Disclaimer

Inleiding
HD Klimaatsystemen B.V. (gevestigd en kantoorhoudende te (3316 KC) Dordrecht aan de Carneool 400) is de exclusieve importeur voor de gehele Benelux, van alle klimaat gerelateerde systemen die door Hitachi worden geproduceerd. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van HD Klimaatsystemen B.V. worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. HD Klimaatsystemen B.V. houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van HD Klimaatsystemen B.V. en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens
HD Klimaatsystemen B.V. behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. HD Klimaatsystemen B.V. verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, contact via de telefoon en het abonneren op de nieuwsbrief. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht van de nieuwsbrief of HD Klimaatsystemen B.V. hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door gebruik te maken van onderstaande adresgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
De website van HD Klimaatsystemen B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. HD Klimaatsystemen B.V. kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is

Gebruik van Cookies
De website van HD Klimaatsystemen B.V. maakt gebruikt van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in onze cookiestatement.

Beveiliging gegevens
HD Klimaatsystemen B.V. heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Derde partijen
HD Klimaatsystemen B.V. heeft op haar website links naar andere websites van derde partijen te vinden. HD Klimaatsystemen B.V. kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens door derde partijen. Het wordt dan ook aangeraden om het privacy statement van de betreffende partijen te lezen.

Disclaimer
Ondanks de zorg en constante aandacht die besteed wordt aan de website, kan het mogelijk zijn dat bepaalde informatie niet of volledig correct is. De informatie die getoond wordt op de website van HD Klimaatsystemen B.V. wordt getracht zo volledig mogelijk te maken.

HD Klimaatsystemen B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel wordt er alles aan gedaan om er voor te zorgen dat de websiteperfect blijft functioneren. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is of door foutieve informatie, aanvaardt HD Klimaatsystemen B.V. geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Op de website wordt gelinkt naar derde partijen. De informatie op de websites van derde partijen is door HD Klimaatsystemen B.V. niet te controleren op juistheid. HD Klimaatsystemen B.V. is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites van derde partijen.

Alle informatie op de website van HD Klimaatsystemen B.V., waaronder de vormgeving, huisstijl, logo’s, enzovoort, is eigendom van HD Klimaatsystemen B.V. Niets mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door welk middel of wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HD Klimaatsystemen B.V.

E-mail disclaimer
De informatie die is opgenomen in e-mails van HD Klimaatsystemen B.V. zijn vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Wijzigingen
Dit privacy statement en disclaimer zal af en toe aangepast worden, door wijzigingen in de regelgeving of wijzigingen in de procedures. Hierbij mogen wij de inhoud van de verklaringen altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Voor de laatste versie kunt u deze webpagina raadplegen.

Contact, vragen of feedback
Heeft u aan de hand van het cookiestatement vragen en/of opmerkingen, dan kunt u deze richten aan:

HD Klimaatsystemen B.V.
Carneool 400
3316 KC Dordrecht
Telefoon: +31 (0)88 435 5400
E-mail: info@hdkl.nl

Ervaar het gemak van deze
revolutionaire warmtepompen